O nas

Naszą misją jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa ekonomicznego, zagrożeń terrorystycznych, ochrony granic oraz historii najnowszej. Dostarczamy informacje oparte na materiałach źródłowych, wywiadach, wybitnych publikacjach książkowych. W swojej pracy jesteśmy bezstronni, apolityczni i rzetelni.

Pasją Pauliny jest służba celno-skarbowa oraz psy pełniące służbę w formacjach mundurowych. Paulina odbyła liczne praktyki i staże w Izbie Celnej, Urzędzie Skarbowym, Oddziale Celnym i Urzędzie Celnym. Ukończyła Bezpieczeństwo Narodowe ze specjalizacją Bezpieczeństwo Portów Lotniczych oraz kurs z systemu podatkowego w Polsce. Aktualnie poszerza swoją wiedzę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o kwestie celne i podatkowe. Zawodowo związana jest z podatkami.

Paweł interesuje się ochroną granic, działalnością samorządu terytorialnego oraz historią najnowszą. Ukończył Międzynarodowe Stosunki Handlowe, studia podyplomowe z Politologii i Historii Najnowszej, posiada także stopień naukowy z zakresu nauk o polityce. Doskonalił się również w zakresie pedagogiki i coachingu. Zawodowo związany jest ze szkolnictwem wyższym.