Współpraca

Szanowni Państwo, posiadamy doświadczenie w pisaniu publikacji na zlecenie urzędów państwowych, prowadzeniu szkoleń z zakresu działalności samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa publicznego, współpracy międzynarodowej. Spod naszego pióra wyszły biuletyny pokonferencyjne, monografie, artykuły. Zachęcamy do kontaktu z nami, zainteresowania ofertą szkoleń, konferencji, wystąpień, ofertą doradczą i promocyjną.

Zapraszamy do publikowania artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz wypowiedzi publicystycznych. Zastrzegamy jednak, że nadsyłane teksy będą przez nas redagowane tak, aby nie zawierały treści nieprawdziwych lub obraźliwych. Internet jest miejscem, w którym informacja dociera do odbiorcy błyskawicznie, stąd też taki kanał informacji jest najlepszą formą komentarza, refleksji, informacji i polemiki na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.